องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]219
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2564 ]168
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2564 [ 9 ก.พ. 2564 ]156
84 ประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง [ 23 ธ.ค. 2563 ]270
85 ประชาสัมพันธ์ อัตราการเก็บภาษีป้าย [ 18 ธ.ค. 2563 ]216
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) [ 14 ธ.ค. 2563 ]146
87 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]184
88 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]144
89 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]203
90 มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]103
91 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]90
92 รายงานผลการกำหนดราคากลาง [ 11 ก.ย. 2563 ]148
93 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1557 สำนักงานปลัด [ 11 ก.ย. 2563 ]169
94 แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 8968 กองช่าง [ 11 ก.ย. 2563 ]164
95 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]172
96 ประกาศ กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]155
97 ประกาศมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 22 มิ.ย. 2563 ]206
98 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายระเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]154
99 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 ประจำปี 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]154
100 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]192
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9