องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ค. 2566 ]3
62 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 15 พ.ค. 2566 ]38
63 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]29
64 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 [ 15 พ.ค. 2566 ]17
65 แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 2 พ.ค. 2566 ]5
66 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]52
67 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]6
68 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2566 ]34
69 แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี 2566 [ 16 เม.ย. 2566 ]51
70 ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 [ 27 มี.ค. 2566 ]57
71 ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]11
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ พ.ศ. 2566 [ 21 มี.ค. 2566 ]65
73 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]49
74 ประชาสัมพันธ์กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2566 [ 14 ก.พ. 2566 ]9
75 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง 5 ตำแหน่งของ องค์การบริหารสวนตำบลหนองตะไก้ [ 3 ก.พ. 2566 ]97
76 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]53
77 ประกาศแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]18
78 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]5
79 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2566 [ 30 ม.ค. 2566 ]11
80 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปีภาษี 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]109
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12