องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายระเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]236
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]202
63 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]6
64 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2564 [ 27 ธ.ค. 2564 ]123
65 โครงการจัดทำแผนสุขภาพ กองทุน สปสช. อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]113
66 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) ปี2564 [ 15 พ.ย. 2564 ]134
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง นโยบายไม่รับ ไม่ให้ของขวัญ (No Give Policy) [ 2 พ.ย. 2564 ]135
68 ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2564 ]194
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจาน - โคกเหิบ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่2) โดยวิธีคัดเลือก [ 7 ต.ค. 2564 ]251
70 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]1
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศยกเลิกโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโสกจาน - โคกเหิบ บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 โครงการ [ 27 ก.ย. 2564 ]193
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 16 รายการ และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]243
73 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 13 ส.ค. 2564 ]9
74 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายระเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]241
75 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]244
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2564 ]199
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2564 ]170
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 มิ.ย. 2564 ]218
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]220
80 ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]171
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9