องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ตำบลหนองตะไก้ [ 17 มิ.ย. 2565 ]5
42 ประชาสัมพันธ์การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย [ 14 มิ.ย. 2565 ]98
43 โครงการสตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า ฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]6
44 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2) เดือน เมษายน 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]164
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2565 ]160
46 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]15
47 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 18 เม.ย. 2565 ]9
48 การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565 [ 30 มี.ค. 2565 ]151
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]239
50 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]143
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 มี.ค. 2565 ]206
52 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของมีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]213
53 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]214
54 เลื่อนการประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เนื่องจาก อบต.หนองตะไก้ประกาศปิดทำการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]164
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]205
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ก.พ. 2565 ]215
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน [ 4 ก.พ. 2565 ]4
58 ปรกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ [ 4 ก.พ. 2565 ]5
59 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]15
60 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 [ 21 ม.ค. 2565 ]190
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9