องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 234 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์การขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 11 ก.ย. 2566 ]11
42 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]36
43 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]9
44 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 8 ก.ย. 2566 ]8
45 การดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ [ 7 ก.ย. 2566 ]1
46 การทำบัตรผู้พิการ ทำได้ที่ไหนบ้าง มีขั้นตอนยังไง สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง [ 10 ส.ค. 2566 ]10
47 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]1
48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่องการจัดการมูลฝอยทั่วไป แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]36
49 ศูนย์บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 13 ก.ค. 2566 ]2
50 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]33
51 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลหนองตะไก้ พ.ศ.2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]10
52 ฐานข้อมูลผู้พิการตำบลหนองตะไก้ 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]3
53 รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลหนองตะไก้ 2566 [ 20 มิ.ย. 2566 ]0
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคู่มือสำหรับประชาชน [ 24 พ.ค. 2566 ]47
55 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 [ 15 พ.ค. 2566 ]35
56 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1/2566 [ 15 พ.ค. 2566 ]26
57 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 1 [ 15 พ.ค. 2566 ]14
58 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 10 พ.ค. 2566 ]60
59 แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 2 พ.ค. 2566 ]2
60 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12