องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การจัดเก็บรายได้ [ 10 เม.ย. 2562 ]146
22 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 19 มี.ค. 2562 ]157
23 การควบคุมภายใน [ 8 มี.ค. 2562 ]194
24 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 4 มี.ค. 2562 ]198
25 เศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ก.พ. 2562 ]150
26 การบริหารความเสี่ยง [ 13 ก.พ. 2562 ]146
27 ความเสี่ยง [ 6 ก.พ. 2562 ]151
28 ระบบราชการ 4.0 [ 23 ม.ค. 2562 ]146
29 บำเหน็จบำนำญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2562 ]142
30 หลักธรรมาภิบาล [ 3 ม.ค. 2562 ]146
 
|1หน้า 2