องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้