องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    เอกสารประกอบ

คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้