องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำผู้บริหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการกำหนดสมรรถนะประจำผู้บริหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้