องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้