องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


การควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้