องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ก.พ. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้