องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 10 มี.ค. 2557 ]129
102 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 6,8) [ 28 ก.พ. 2557 ]134
103 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 24 ก.พ. 2557 ]135
104 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ต.ค. 2556 ]129
105 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ (สายรอบหมู่บ้าน) [ 6 ก.ย. 2556 ]126
106 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 ก.ค. 2556 ]205
107 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ [ 17 ก.ค. 2556 ]970
108 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 29 พ.ค. 2556 ]174
109 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 5 มี.ค. 2556 ]196
110 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.ย. 2555 ]134
111 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 12 ก.ค. 2555 ]133
112 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 13 ก.พ. 2555 ]194
113 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 3 ก.พ. 2555 ]135
114 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง สองชั้นเปิด จำนวน 4 คัน [ 30 ธ.ค. 2554 ]216
115 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) สายทางหลวงสาย 24 – บ้านสอง [ 3 ส.ค. 2554 ]126
116 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านสองคร หมู่ที่ 4 [ 22 ก.ค. 2554 ]211
117 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 [ 22 ก.ค. 2554 ]191
118 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ [ 12 ก.ค. 2554 ]140
119 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับงานดินถมบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 [ 7 มิ.ย. 2554 ]211
120 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้านคุ้มโนนแดง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 [ 7 มิ.ย. 2554 ]221
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7