องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2557 ]145
102 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 4 โครงการ [ 10 มิ.ย. 2557 ]153
103 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ [ 16 พ.ค. 2557 ]150
104 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ [ 1 เม.ย. 2557 ]150
105 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 10 มี.ค. 2557 ]142
106 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ (หมู่ที่ 6,8) [ 28 ก.พ. 2557 ]147
107 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ [ 24 ก.พ. 2557 ]147
108 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 15 ต.ค. 2556 ]142
109 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัววี หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะไก้ (สายรอบหมู่บ้าน) [ 6 ก.ย. 2556 ]140
110 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 31 ก.ค. 2556 ]223
111 สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ [ 17 ก.ค. 2556 ]985
112 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 29 พ.ค. 2556 ]188
113 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ [ 5 มี.ค. 2556 ]214
114 ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.ย. 2555 ]147
115 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ [ 12 ก.ค. 2555 ]146
116 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ [ 13 ก.พ. 2555 ]210
117 ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ [ 3 ก.พ. 2555 ]148
118 สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดที่นั่งไม่ต่ำกว่า 50 ที่นั่ง สองชั้นเปิด จำนวน 4 คัน [ 30 ธ.ค. 2554 ]236
119 สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิด Cape Seal (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) สายทางหลวงสาย 24 – บ้านสอง [ 3 ส.ค. 2554 ]138
120 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ เพื่อผลิตน้ำประปา บ้านสองคร หมู่ที่ 4 [ 22 ก.ค. 2554 ]230
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7