องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง ม.8 [ 15 ก.พ. 2562 ]209
42 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 ส.ค. 2561 ]156
43 ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 ส.ค. 2561 ]214
44 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน [ 18 พ.ค. 2561 ]202
45 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนตะแบง ถึง คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง [ 6 ธ.ค. 2560 ]195
46 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 11 ก.ย. 2560 ]201
47 ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 29 ส.ค. 2560 ]159
48 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 (สายบ้านหนองม่วงตะวันตก) [ 28 ส.ค. 2560 ]270
49 ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 21 ส.ค. 2560 ]147
50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 7 ส.ค. 2560 ]148
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 7 ส.ค. 2560 ]152
52 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดิน สายคุ้มบ้านโนนสง่า - โคกขี้ตุ่น หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 12 มิ.ย. 2560 ]202
53 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบท่อลอดข้ามคลองแคน บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 [ 23 ก.พ. 2560 ]202
54 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น [ 20 ก.พ. 2560 ]138
55 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบท่อลอดข้ามคลองห้วยวัด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด [ 10 ม.ค. 2560 ]181
56 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ 8 บ้านโนนตะแบง [ 15 ธ.ค. 2559 ]200
57 ประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 10 รายการ [ 2 ธ.ค. 2559 ]143
58 สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 7 ต.ค. 2559 ]152
59 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าภายใน อบต.หนองตะไก้ [ 2 ก.ย. 2559 ]145
60 ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ [ 1 มิ.ย. 2559 ]190
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7