องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 127 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 24 – บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน กว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า [ 1 ก.พ. 2564 ]255
22 ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวง 24 – บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน กว้าง 7 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 1 ก.พ. 2564 ]193
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) [ 4 ม.ค. 2564 ]190
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) [ 22 ต.ค. 2563 ]191
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้าง ที่มีความประสงค์จะเสนอราคาหรือเป็นผู้ค้ากับภาครัฐ เข้ายื่นข้อเสนอกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ [ 1 ต.ค. 2563 ]168
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) [ 13 ก.ค. 2563 ]232
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 สายบ้านนายโข่ ถึง ทล.24 จำนวน 1 งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]937
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 สายหนองพยอมถึงนากลาง จำนวน 1 งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]185
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 1557 นครราชสีมา จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]236
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน ๑ งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]215
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร คุ้มบ้านโนนสง่า จำนวน ๑ บ่อ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2563 ]152
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๑๕๕๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2563 ]196
33 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(แบบบรรทุกน้ำ)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 16 ม.ค. 2563 ]152
34 ประกาศราคากลางงานจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ(แบบบรรทุกน้ำ) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร [ 9 ธ.ค. 2562 ]191
35 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ หมู่1ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]142
36 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง24-บ้านหนองพยอม หมู่6ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]198
37 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านห้วยวัด-หนองตะไก้ หมู่1ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]205
38 ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง24-บ้านหนองพยอม หมู่6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 14 พ.ค. 2562 ]153
39 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ม.8 [ 14 มี.ค. 2562 ]154
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง [ 22 ก.พ. 2562 ]160
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7