องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]136
22 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง [ 2 ต.ค. 2563 ]142
23 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ต.ค. 2563 ]142
24 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]141
25 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2563 ]136
26 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 2 ต.ค. 2563 ]147
27 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 2 ต.ค. 2563 ]142
28 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง [ 2 ต.ค. 2563 ]153
29 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 2 ต.ค. 2563 ]147
30 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]144
31 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 2 ต.ค. 2563 ]137
32 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]152
33 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]168
 
|1หน้า 2