องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แนวทางการปฏิบัติราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]135
22 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]139
23 การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]131
24 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ปลัด อบต.หนองตะไก้ [ 1 ต.ค. 2562 ]133
25 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2562 ]131
26 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง [ 1 ต.ค. 2562 ]132
27 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง [ 1 ต.ค. 2562 ]125
28 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2562 ]139
29 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]135
 
|1หน้า 2