องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แนวทางการปฏิบัติราชการ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้