องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]135
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]141
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) [ 22 ต.ค. 2563 ]120
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]126
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ย. 2563 ]128
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]123
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) [ 13 ก.ค. 2563 ]125
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]126
49 ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำด้วยระบบอำเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 29 ม.ค. 2563 ]124
50 ประกาศผลการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding) [ 5 มิ.ย. 2561 ]178
51 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [ 11 ก.ย. 2560 ]124
52 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร - บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 4 บ้านสองคร [ 11 ก.ย. 2560 ]133
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]131
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 [ 31 ส.ค. 2559 ]132
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 [ 29 ก.ค. 2559 ]129
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 30 มิ.ย. 2559 ]128
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 31 พ.ค. 2559 ]137
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559 [ 29 เม.ย. 2559 ]175
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 31 มี.ค. 2559 ]137
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 29 ก.พ. 2559 ]135
 
|1|2หน้า 3|4