องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0008,441-65-0009 และ 441-65-0007 จำนวน 3 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไ้ โดยวิธีเฉ [ 4 ก.ย. 2566 ]16
142 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารสี Ao แผนที่แนวเขตปกครองตำบลหนองตะไก้และตำบลตะคุ จำนวน 3 แผ่น ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]17
143 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (ธรุการ) ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 1 เดือน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]16
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จำนวน 10,101 ถุง ของกองการศึก [ 30 ส.ค. 2566 ]18
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สาย ทล.24 ถึง คุ้มบ้านโนนสง่า บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]16
146 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสีนวล ถึง บ้าน น.ส.แสงอรุณ บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]16
147 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนป่า - บ้านหัวนา บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 จำนวน 1 โครงการ ของดองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]16
148 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายลาบ ถึง บ้านนางจีบ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]15
149 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]14
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ บ้านสองครเหนือ บ้านสองครหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]16
151 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 สายคุ้มหัวนา - ไร่นางวรรณา จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]15
152 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน สายเลียบคลองยาง บ้านสองครเหนือ บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ส.ค. 2566 ]14
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ของสำปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2566 ]14
154 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการยางรถกระเช้าไฟฟ้าเครน หมายเลขทะเบียน 89-3395 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 012-61-0002 จำนวน 6 เส้น ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 ส.ค. 2566 ]13
155 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยวัด-บ้านหนองตะไก้ (ช่างบ้านหนองตะไก้) บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 6 เตร ยาว 38 [ 10 ส.ค. 2566 ]18
156 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 461-62-0043และครุภัณฑ์ 416-63-0047 จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]13
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0043 และครุภัณฑ์ 416-63-0047 จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ส.ค. 2566 ]20
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเ [ 9 ส.ค. 2566 ]14
159 ประองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นม หมายเลขครุภัณฑ์ 101-56-0002 จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2566 ]15
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการยานพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 1 คัน และจ้างเหมายานพาหนะรถตู้ จำนวน 2 คัน ไม่ประจำทาง โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างปร [ 24 ก.ค. 2566 ]17
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35