องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 686 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง ถนนสายบ้านสองคร - บ้านหนองพยอม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 งาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2566 ]8
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างหมาบริการปฏิบัติงาน (พนักงานเก็บขยะ) ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2566 ]8
103 ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาโครงการบำรุงดูแลรักษาต้นไม้เขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ จำนวน 500 ต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ย. 2566 ]12
104 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0044 จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]7
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]7
106 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การเกษตรรายการเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล หมายเลขครุภัณฑ์ 632-63-0003 จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]9
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์การเกษตรกระเช้าเครน หมายเลขครุภัณฑ์ 012-51-0001 จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]9
108 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]10
109 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการเช่าพื้นที่เว๊บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2566 ]8
110 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานธุรการ) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2566 ]8
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 รวม 10,604 ถุง ของกองการศึกษา [ 27 ต.ค. 2566 ]9
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9 คู่ พระราชินี จำนวน 1 รูป หมายเลขครุภัณฑ์ 500-62-0001 และพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 คู่ พระราชินี จำนวน 1 รูป หมายเลขคร [ 26 ต.ค. 2566 ]8
113 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินกการจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 210-54-0003,210-60-0004,210-61-0005,210-63-0006,210-63-0007 จำนวน 5 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2566 ]9
114 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างที่ปรึกษาประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ต.ค. 2566 ]9
115 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]19
116 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-65-0007 และ 441-65-0009 จำนวน 2 เครื่อง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2566 ]20
117 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุโครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 รายการต้นไม้และดินปลูก กิจกรรม : จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ [ 17 ต.ค. 2566 ]19
118 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างทำป้ายอะคริลิค โครงการปกป้องสถาบันและวันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรม : จิตอาสาพระราชทาน " เราทำความดีด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล [ 17 ต.ค. 2566 ]18
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานทั่วไป) ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2566 ]19
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (ธุรการ) ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1 งาน ของกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2566 ]21
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35