องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฎิบัติงาน (ทั่วไป) ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 1 เดือน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]7
82 ประองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นประปา ถึง สะพาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]10
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยวัด - หนองหินตั้ง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]7
84 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานจัดเก็บรายได้) ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2566 ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะพเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]5
85 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฎิบัติงาน (งานธรุการและงานทั่วไป) ระหว่างวันที่ 20 - 31 มีนาคม 2566 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2566 ]5
86 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]7
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายสองเมือง - บ้านนายไกรสร หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ ของกองข่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]7
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2566 จำนวน 3 เดือน ของกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาพะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]8
89 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้ออาหารเสริมนมยูเชที(UHT) ชนิดกล่ิอง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ นมปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 11,961 กล่อง ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์ก [ 14 มี.ค. 2566 ]6
90 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (งานธุรการและคนงานทั่วไป) ระหว่างวันที่ 20-31 มีนาคม 2566 ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มี.ค. 2566 ]6
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 88-7062 นครราชสีมา จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]7
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางหวัน - บ้านผญ.ชาตรี บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2566 ]7
93 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไก้ เรื่อง ประผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทล.นม. - บ้านนายกิ่ง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2566 ]7
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]7
95 ประกาศองค์การบรกิหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ลานเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนตามโครงการจัดงานประเพณี "กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน " ประจำปี 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเ [ 2 มี.ค. 2566 ]7
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นม. หมายเลขครุภัณฑ์ 101-56-0002 จำนวน 1 คัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มี.ค. 2566 ]7
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]6
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.พ. 2566 ]8
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้การเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]8
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2566 ]8
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27