องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 684 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านนายกฤษณะ - บ้านนางจุฑามาศ บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]52
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]54
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ จำนวน 5 หมู่บ้าน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]51
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการไฟวับวาบ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]69
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]78
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]54
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้ว ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]53
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 จำนวน 10,230 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง [ 31 ส.ค. 2565 ]57
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) ระหว่างวันที่ 1- 30 กันยายน 2565 จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]55
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาถ่ายเอกสารสี แผนที่แนวเขตพื้นที่จัดกิจกรรมงานมหกรรมพืชสวนโลก ตำบลหนองตะไก้ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]53
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]55
372 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]72
373 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]112
374 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]52
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินกาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก [ 24 ส.ค. 2565 ]48
376 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]110
377 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]61
378 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเลื่อยโซ๋ยนต์และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]113
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]58
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อต้นกล้าผักสวนครัว สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับเกษตร "การปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพา [ 23 ส.ค. 2565 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35