องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2565 ]57
282 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินกองจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ ลานเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชุมชนตามโครงการจัดงานประเพณี "กินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน"ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน ของการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่ว [ 22 มิ.ย. 2565 ]69
283 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]58
284 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการเดินสายไฟและติดตั้งอุปรกณ์ไฟฟ้า หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]63
285 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน ผู้นำ องค์การในชุมชน เกษตรกรและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 25 [ 20 มิ.ย. 2565 ]59
286 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]67
287 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการปรับเกลี่ยพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]59
288 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2565 ]60
289 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มิ.ย. 2565 ]69
290 ประกาศองค์การบริหรส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการชุมชนสะอาดปราศจากยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดอก จำนวน 2 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต [ 8 มิ.ย. 2565 ]59
291 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการถมบ่อขยะและปรับปรุงพื้นที่รอบบ่อขยะบ้านหนองตะไก้ จำนวน 1 งาน ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]57
292 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]65
293 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 14,848 กล [ 8 มิ.ย. 2565 ]56
294 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2565 ]64
295 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ขวข 831 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]66
296 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2565 ]59
297 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]72
298 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]62
299 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]95
300 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2565 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27