องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]98
242 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]87
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงซื้อวัสดุสำนักงาน รายการเก้าอี้ไกเดอร์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]38
244 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ส.ค. 2565 ]90
245 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การขับขี่ปลอดภัยในเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กา [ 11 ส.ค. 2565 ]94
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 14 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยว [ 8 ส.ค. 2565 ]92
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 10,230 กล่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและว [ 8 ส.ค. 2565 ]91
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาบริการทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ และพ่นตราสัญญาลักษณ์ติดสติกเกอร์รถยนต์ จำนวน 9 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยว [ 8 ส.ค. 2565 ]101
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อส้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]94
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]93
251 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ) จำนวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธ [ 5 ส.ค. 2565 ]90
252 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์ฦโฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ 495-59-0001 จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2565 ]42
253 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาปรับพื้นที่พร้อมขุดหลุมปลูก โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 5 ไร่ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]51
254 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมเวที่และเครื่องเสียง โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2565 ]53
255 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุดับเพลิง จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]48
256 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]51
257 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและพื้นที่ตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โ [ 1 ส.ค. 2565 ]55
258 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 23 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 1 ส.ค. 2565 ]58
259 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ จำนวน 15 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]48
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนน คสล.สายบ้านนางมะลิ - ศาลาประชาคม หมู่ 11 บ้านหัวนา จำนวน 1 โครงการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2565 ]42
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27