องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 535 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาถ่ายเอกสารสี แผนที่แนวเขตพื้นที่จัดกิจกรรมงานมหกรรมพืชสวนโลก ตำบลหนองตะไก้ จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]38
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]40
223 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]54
224 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]92
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]35
226 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินกาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยวิธีแอโรบิค ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก [ 24 ส.ค. 2565 ]32
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) องค์การบริหารส่วนตำหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]92
228 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานบริหารทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]46
229 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการเลื่อยโซ๋ยนต์และเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]93
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]41
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อต้นกล้าผักสวนครัว สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับเกษตร "การปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพา [ 23 ส.ค. 2565 ]37
232 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0040 จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]35
233 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างซ่อมแซ่มครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-60-0040 จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]32
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อไก่พันธ์ไข่และไก่พัน์ธ์พื้นเมือง สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับเกษตกร "การเลื้ยงไก่เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ข [ 18 ส.ค. 2565 ]61
235 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]88
236 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของสำนักปลัด (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]89
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน (เก็บขยะ) ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 1 งาน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ส.ค. 2565 ]46
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อไก่พันธุ์ไข่และไก่พันธุ์พิ้นเมือง สำหรับการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกร "การเลี้ยงไก่เพื่อเป็นแหล่งอาหารครัวเรือน" ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2 รายการ ของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธี [ 18 ส.ค. 2565 ]39
239 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 1 หลัง ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]50
240 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการซื้อครุภัณฑ์สำรวจ รายการ ไม้สตาฟฟ์อลูมิเนียม จำนวน 1 อัน ของการช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]42
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27