องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง


บันทึกขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

บันทึกขออนุมัติใช้พัสดุที่ผลิตจากต่างประเทศ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้