องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้