องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้