องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
งานป้องกันและสาธารณภัย


กิจกรรมปล่อยแถว 7 วันอันตราย

    รายละเอียดข่าว

ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวรณรงค์ป้องกัน และลตอุบัติหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓
เพื่อให้การดำเนินการป้องกัน และลตอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓
 


    เอกสารประกอบ

กิจกรรมปล่อยแถว 7 วันอันตราย
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้