องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส


รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้