องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้