องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง


เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้