องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.หนองตะไก้ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ฉบับปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้