องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


หมายเหตุงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หมายเหตุงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้