องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนจัดหาพัสดุประจำปี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้