องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินตามข้อบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินตามข้อบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้