องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
แบบฟอร์มงานพัสดุ กองคลัง


แบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มคุณลักษณะเฉพาะงานจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้