องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้  ประจำปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม  2565  เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/แผนงาน  และหารือข้อราชการต่าง ๆ     เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองตะไก้