องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารชุนปลอดภัย


ในวันที่ 9 กันยายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตำไก้ไก้จัดโครงการโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรและอาหารชุนปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เรื่องการทำการเกษตรปลอดสารพิษแก่ชาวบ้านตำบลหนองตะไก้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยวัด

2023-08-22
2023-07-07
2023-06-08
2023-04-26
2023-02-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19
2022-08-11
2022-07-28