องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำปลาส้ม


เนื่องจากตำบลหนองตะไก้ มีแหล่งน้ำธรรมชาติและมีปลาเป็นจำนวนมาก จึงคิดค้นวิธีการถนอมอาหาร ด้วยการทำปลาส้ม 

2024-06-21
2024-06-21
2024-06-21
2024-05-24
2024-05-21
2024-05-10
2024-04-05
2024-04-01
2024-02-13
2024-01-15