องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th

 
 
 


ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำปลาส้ม


เนื่องจากตำบลหนองตะไก้ มีแหล่งน้ำธรรมชาติและมีปลาเป็นจำนวนมาก จึงคิดค้นวิธีการถนอมอาหาร ด้วยการทำปลาส้ม 

2023-08-22
2023-07-07
2023-06-08
2023-04-26
2023-02-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19
2022-08-11
2022-07-28