องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]16
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน [ 22 ก.ย. 2563 ]17
3 หนังสือรับรองการจัดวางการควบคุมภายใน [ 22 ก.ย. 2563 ]18