องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563