องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 วิธีการยื่นภาษีออนไลน์ [ 20 ก.ค. 2564 ]13
2 คูมือการใช้งาน e-PlanNACC [ 15 มิ.ย. 2564 ]12
3 โครงสร้างแบ่งส่วนราชการ [ 5 เม.ย. 2564 ]13
4 ภาพรวมกระบวนการตรวจสอบภายใน [ 7 ก.พ. 2564 ]13
5 การตรวจสอบภายในของรัฐ [ 13 ม.ค. 2564 ]14
6 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 7 ธ.ค. 2563 ]21
7 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ [ 18 พ.ย. 2563 ]21
8 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2563 ]14
9 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 15 ก.ย. 2563 ]14
10 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 11 ส.ค. 2563 ]13
 
หน้า 1|2|3