องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ [ 27 เม.ย. 2563 ]71
2 การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น [ 27 เม.ย. 2563 ]73
3 คู่มือการกำหนดสมรรถนะสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 27 เม.ย. 2563 ]71
4 การจัดเก็บรายได้ [ 10 เม.ย. 2562 ]58
5 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 29 มี.ค. 2562 ]58
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 19 มี.ค. 2562 ]61
7 การควบคุมภายใน [ 8 มี.ค. 2562 ]62
8 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 [ 4 มี.ค. 2562 ]63
9 เศรษฐกิจพอเพียง [ 26 ก.พ. 2562 ]62
10 การบริหารความเสี่ยง [ 13 ก.พ. 2562 ]64
 
หน้า 1|2