วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อโต๊ะทำงาน (กองคลัง) จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านสองคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 คุ้มโคกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ (ไผ่) - โครงการบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตพื้นที่สาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง