วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเครื่องกวาดถนนแบบติดท้าย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการจัดทำท่าน้ำสำหรับลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 รวม 8,586 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างเกรดปรับเกลี่ยสถานที่ (ลานจอดรถ, ทางเข้า-ออก) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างบริการเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารอบบริเวณงานและทางเข้า โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างบริการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถไฟฟ่ากระเช้าเครน หมายเลขทะเบียน 89-3395 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง