วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอบต. หนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(10 รายการ) สำหรับทหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อยางรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 1000-20 B.S จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์โทษจากการเผาป่า เผาขยะ เผาพื้นที่การเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมพร้อมเปลียนอะไหล่เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง