วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านหนองแวง ม.5 สายหัวนาหนองม่วงตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองคร หมู่ 4 (คุ้มฟากห้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองตะไก้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเครน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ส.ค. 2561
ซื้อค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการขุดขยายสระเก็บน้ำท่าโป่ง บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางถนอม หมู่ที่ 3 บ้านกุดขมิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง