วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเจิม ถึง บ้านนายร่วม ดีเปรี่ยม บ้านสองคร หมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคมหลังเก่า ? บ้าน น.ส. หมั่น บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9,600 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายการหลอดไฟแอลอีดี ที๘ กำลังไฟ 20 วัตต์ จำนวน 10 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง