วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรายการแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 85-5653 นครราชสีมา จำนวน 1 ลูก ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเกรดปรับเกลี่ยสถานที่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเต็นท์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลและสายสะพาย โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่และจัดทำท่าสำหรับลอยกระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียงและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงานพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ารอบบริเวณงาน โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริมนมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 10,274 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการผ้าประดับ จำนวน 4 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง