วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
จ้างป้ายไวนิล โครงการรณรงค์เชิญชวนเสียภาษี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ติดตามรถยนต์ผ่านระบบดาวเทียม(GPS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (กองสาธารณสุขฯ) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนตำบลหนองตะไก้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกเกรด เอ (จากโรงโม่ปากช่อง) จำนวน 1,040 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ ดังนี้1. หมึก Canon Selphy CP1300 จำนวน 4 ชุดๆละ 1,590 บาท เป็นเงิน 6,360 บาท2. หมึก Brother TN-261 BK จำนวน 4 กล่องๆละ 2,350 บาท เป็นเงิน 9,400 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นถนน คสล.บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ 10 สายนายสีนวล ถึง ข้างวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมพร้อมอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง 8968 นม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 สายหน้า ศพด.สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง