วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 จำนวน 28,954 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2564
จ้างบริการรถขุดแบคโฮ จำนวน 3 วัน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 13 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาบริการเปิดทางระบาน้ำถนน คสล. ด้านหน้าและหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ จำนวน 2 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที (UHT) ชนิดกล่อง สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองตะไก้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 ? 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 9,260 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง